Hacked By L0wHacker

Hacked By L0wHacker
Hacked By L0wHacker

Hacked by L0wHacker


  si te msohemi te formatojm pc

  Share

  si te msohemi te formatojm pc

  Mesazh nga Caveman prej Fri May 15, 2009 5:49 am

  Instalimi i Windows XP

  --------------------------------------------------------------------------------

  Instalimi i Windows XP
  Windows XP Professional

  Komponentet e Rekomanduara për Windows XP Professional

  Procesori 233 MHz minimumi
  Rekomandohet 300 MHz
  Memorja 64MB minimumi
  Rekomandohet 128MB
  Hard Disk 1.5GB hapësirë e zbrazët
  Video Super VGA (800x600) ose më e lartë


  1. Ndizeni kompjuterin tuaj dhe futeni CD e Windows XP Professional në CDROM.
  Ju duhet të verifikoni se kompjuteri juaj është i konfiguruar të filloj (ang. boot ) nga CD-ROM .
  Për të verifikuar këtë, gjatë ndezjës së kompjuterit tuaj shtypni tastin “Delete”!
  Pasi të hapet dritarja e Biosit, klikoni mbi “Advanced Setup”, të 1ST Boot Device; vendosni CDROM, pastaj shtypni tastin ESC, shkoni “EXIT” dhe shtypni tastin ENTER, ju shfaqet një paralajmërim ku shkruan “Save Current Settings and Exit (Y/N)?”, shtypni “Y” (më kuptimin Yes, pra për t’i ruajtur ndryshimet) dhe në fund shtypni tastin ENTER në tastierë.

  2. Figura 1.1 paraqet kopjimin e skedarëve fillestar të procesit instalues. Gjatë këtij procesi programi instalues shkarkon, versionin minimal të Windows XP për të përkrahur procesin instalues, si dhe shkarkon disa drivera.
  3. Pas përfundimit të këtij procesi, ju keni mundësinë të specifikoni një particion instalues, ose nëse në kompjuter nuk keni asnjë partcion, ju duhet të krijoni particion të ri.
  Nëse kompjuteri ka particione ekzistuese, atëherë ju mund t’i fshini ato nëse doni. Ju gjithëashtu mund të krijoni disa partcione tjera nga kjo mundësi.
  4. Në figuren 1.2, ju do të njoftoheni se nuk ka asnjë particion të krijuar, ( kjo paraqitet nëse jeni duke instaluar sistemin operativ për here të parë në kompjuter ). Për të krijuar particion (ndarje të re), shtypni C.
  5. Në figuren vijuese paraqitet pamja e krijimit të particionit të ri. Paraqet madhësinë minimale dhe maksimale të lejuar për particionin e ri, dhe kërkon nga ju që të shtypni madhësinë e particionit që doni ta krijoni.
  Pasi të keni shtypur madhësinë e particionit të ri, shtypni tastin, Enter për të vazhduar.
  6. Në veprimin e ardhshëm ju duhet të zgjedhni si të formatizoni particionin e ri. Keni disa mundësi: NTFS (Quick), FAT (Quick), NTFS, dhe FAT (shiqoni figuren 1.4). Duke përdorur shigjetat në tastierë zgjedhni njerën prej këtyre mundësive dhe shtypni tastin Enter për të vazhduar.
  7. Programi instalues do të filloj më procesin e formatizimit të particionit të ri të krijuar më parë, (fig. 1.5).
  Ky proces merr disa minuta (1-10 minuta) , kjo varet nga madhësia e particionit dhe nga sistemi i skedarit që ju keni zgjedhur.

  8. Ashtu siq shihet edhe në figuren 1.6, hapi tjetër që vjen pas përfundimit të procesit të formatizimit është procesi i kopjimit të skedarëve nga CD-ja e Windows XP në particionin e ri.
  8. Ashtu siq shihet edhe në figuren 1.6, hapi tjetër që vjen pas përfundimit të procesit të formatizimit është procesi i kopjimit të skedarëve nga CD-ja e Windows XP në particionin e ri.

   Ora është Tue Mar 20, 2018 1:40 pm